Program
 

Niveau op Næste

 

 

Musical Aurora 10.april – Omkring det praktiske          29/3 2008

Sted Aktiviteter, tider og anden besked.
Mødested: DØI, hal A, Gesagervej, Hedensted
Mødetid:

Børn: 12.00 – 20.30

Lærere: 12.00 – 21.00 – Evalueringsmøde umiddelbart efter opførelsen

Transport: 

Til hallen, ankomsttid kl.12: Afhentning i busser. Buskørsel bliver arrangeret og betalt centralt –

køreplan og tider tilgår jer kort før arrangementet.

Hjem efter forestillingen: Privat kørsel med forældre m.v. og samkørsel, egne aftaler.

Mad:

Børn: Madpakker og rigelig drikkelse til dagen, dvs. minimum mad/frugt til eftermiddagspause og madpakke til aftensmad. Der vil blive mulighed for mindre, supplerende køb før forestillingen i hallen. Dette sørger hallen for.

Mad til lærere, musikere m.v. er der sørget for – lærere, der spiser med børnene på Stjernevejskolen, skal huske at tage mad med fra hallen. Der vil være kaffe/te løbende, suppleret med brød i pausen og ved evalueringsmødet.

Ophold: Til brug for hvilepauser, spisning, m.v. har vi lånt lokaler på Stjernevejskolen, som ligger umiddelbart ved siden af hallen. Disse er tilgængelige fra kl.15. Der spises holdvis med egen/egne lærere.

Plan over fordeling af hold på klasselokaler: Oversigt i hallen på dagen.

Tøj:  Tag helst mørk bluse og bukser på. Der kan være køligt i hallen under prøverne, husk trøje.

For "ulve" er det nødvendigt med mørkt tøj – lån evt. af andre

Drama:  Alle, der skal have kostumer på, klæder sig ud straks efter ankomst til hallen. Kostumerne står i kasser i hallen, mærket med skolenavn og forsynet med en tegning og anvisning på, hvordan kostumet skal bæres, samt liste over indhold. Lærerne hjælper med udklædning. Der sminkes ikke i første omgang og cykellygterne tændes ikke under prøverne. Dramadelen afvikles som  rollespil – rollespilskort ligger til uddeling i en kuvert til læreren i udklædningskassen. Orienter jer om rollerne – våben, styrker, evner m.v. Instruktørerne er game-leaders. Afvent fra korpladserne videre instruktion. Husk eget sminkegrej. Der er spejle, vaske m.v. tilgængeligt i halområdet. Efter forestillingen: Kostumer afleveres til egen lærer, der checker og optæller kostumer. Opnotér evt. mangler. 
Musik: Husk egne sangtekster. Alle skal kunne se, høre og orientere sig efter dirigenten.     
Opstilling: Lærerne står ved egen klasse i koropstillingen under prøverne og forestillingen, pladsen er fordelt klassevis efter plan – Oversigt i hallen på dagen.

Mobiltelefoner er slukket under prøver og forestilling.

Program: 

Programmet er fleksibelt, hvis behovet viser sig anderledes, men vi regner med:

  1. Hele værket øves igennem med rettelser, drama m.v. Kodeord: Tålmodighed. Er man i venteposition, sætter man sig stille ned på kortrapperne, dér hvor man hører hjemme.

  2. Enkeltdele øves evt. separat – dvs. solister,, rent kor og slåskamp/drama hver for sig Midtvejspause på Stjernevejskolen passes ind.

  3. Værket køres derefter igennem, med nødvendige rettelser.

  4. Aftensmad på Stjernevejskolen – Derefter klargøring, sminkning m.v. i hallen.

  5. Forestilling 19,00 – 20,15

  6. Aflevering af kostumer, samle egne ting sammen – børnene hjem med forældrene. 7.20,30 – 21,00: Evaluering  Musicalteam, koordinatorer, lærere.

Oprydning:

Klasselokalerne på Stjernevejskolen efterlades ryddelige og pæne, som forefundet, ved afgang til hallen efter aftensmad.

Hallen afryddes af pedellerne, efter aftale.

Efterlad ikke penge, mobiltelefoner m.v. på Stjernevejskolen eller uden opsyn andre steder

Efterlysninger:

Ting, der efterfølgende måtte være glemt eller havnet forkerte steder, fremlyses/efterlyses via FællesNettet i dagene efter d.10.april, og kan evt. via CPU´s kørselsordning komme rigtigt hjem igen.

Ellers ring til CPU: 79755534 eller 79755533

                                                                                            

gå til forsiden

Send e-mail til web@slmconduct.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Copyright © 2007 SLM Conduct
Senest opdateret: 12. maj 2014