Achte Klasse
 

Tilbage Niveau op

 

Hermed følger oversigt over de grammatiske emner, som gennemgåes og bearbejdes i perioden november 2009 - april 2010, og som forventes LÆRT.

SAMT andre vigtige filer.

En oversigt  til udskrift.

En update-oversigt, som med farver viser, hvor langt vi er nået. (Det grønt markerede forventes lært pr. 1/2 2010 = anvendes UDEN fejl.)

En MASTER til "din personlige ordliste"   (Denne er i Open Office format) (klik, download, og kontroller, at du kan gemme nyt i den.) Se nedenfor - aftale 2.

Samme master til "Din personlige ordliste" (men i Microsoft-excel format)

Aktutel aftale 1: Hver gang medbringes

 •  Bogen "Alles Klappt 2" - til mundtligt arbejde (læse, oversætte, TALE-/FORSTÅ tysk)
 •   Det grønne hefte "Skriftlig Tysk" - til indlæring, genindlæring, øvelse af sprogets elementer, så det, der siges, kan blive RIGTIGT!
 •   Grammatik ark - som basis for indlæringen og opslagsbog for arbejdet i pkt. 1 og 2 sammen med grammatikken bag i læsebogen.
 •   Et hefte til notater - herunder gloser ved gennemgang af nyt stof, samt egne notater til forståelse af grammatikken.

Aktuel aftale 1.2: SLM sørger for målrettet vejledning for gruppen såvel som den enkelte, men eleverne bærer SELV ansvaret for udviklingen gennem personlig indsats, forberedelse, træning og aktiv deltagelse i klassen. SLM er "tourguiden", som sørger for alle udflugterne i det spændende sprogunivers, MEN eleverne bærer ansvaret for at komme "ombord på tourbussen" - at deltage aktivt i showet!! SLM kan/skal starte og stimulere processen, men kun eleverne kan skabe RESULTATER!


Aktuel aftale 2: Alle har fået en grundmodel (en excel-fil eller open office-fil) til en personlig ordliste, som løbende skal tilføjes ord. Foreløbig indeholder den stærktbøjede udsgansord (stærke verber) og svagtbøjede udsagnsord (svage verber) samt navneord (substantiver), som i første omgang tilføjes ud fra det ordkortdominospil, som eleverne løbende kommer i kontakt med.

Den personlige ordliste indkaldes løbende "til syn" hos SLMC. ALLE skal indlevere den indenfor en uge.   Første gang i uge 6 2010. HUSK lige at indsætte jeres navn øverst på regnearket.

Aktuel aftale 3: Der vil fremover løbende være skriftlige opgaver, som udleveres via email, og som besvares via email indenfor den angivne tidsfrist. Afleveringer, som ikke kommer inden tidsfristens udløb bliver ikke vurderet. Alle elever sørger for dagligt at kontrollere deres email. Mailadressen, som skal anvendes til disse opgaver og al anden kommunikation vedr. tyskundervisningen er: SLMCTYSK@GMAIL.COM

Denne fremgangsmåde har flere ÅBENLYSE fordele:

 •   INGEN tidsspilde i timerne på flere ørkesløse forklaringer på på opgaver, som IKKE kan afleveres.
 •   Ingen glemte eller ulæselige papirer.
 •   Ingen systemer med 2 hæfter, som aflevers på skift.
 •   Hver enkelt kan lave opgaven uforstyrret og i eget tempo.
 •   Alle slipper for at huske på transporten af opgaver og løsninger.
 •   Rettelser vil ofte komme tilbage indenfor få timer.
 •  Kort sagt: Åbn opgaven, løs den, send den! Pling plang dynamolygte, så er den ged barberet. (max. 10 minutter!)

 

gå til forsiden

Send e-mail til web@slmconduct.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Copyright © 2007 SLM Conduct
Senest opdateret: 12. maj 2014