Neunte Klasse
 

Niveau op Næste

 

Eksamen

Hermed følger oversigt over de grammatiske emner, som gennemgåes og bearbejdes i perioden november 2009 - april 2010, og som forventes LÆRT.

SAMT andre vigtige filer.

En oversigt  til udskrift.

En update-oversigt, som med farver viser, hvor langt vi er nået. (Det grønt markerede forventes LÆRT pr. 1/2 - skal altså kunne anvendes uden fejl.)

Den færdige oversigt over alle spørgsmål og svar om Berlin muren.

Berlinkarte mit Mauerverlauf. 

Hvis I ikke har fået den direkte meddelelse om ovenstående torsdag d. 10/2, så send mig en mail om det på slmctysk@gmail.com

Aktutel aftale 1: Hver gang medbringes

 •  Heftet "Der Fall der Mauer" - til mundtligt arbejde (læse, oversætte, TALE-/FORSTÅ tysk)
 •   Det blå hefte "Skriftlig Tysk" - til indlæring, genindlæring, øvelse af sprogets elementer, så det, der siges, kan blive RIGTIGT!
 •   Den lille orange grammatik - som basis for indlæringen og opslagsbog for arbejdet i pkt. 1 og 2
 •   Et hefte til notater - herunder gloser ved gennemgang af nyt stof, samt egne notater til forståelse af grammatikken.

Aktuel aftale 1.2: SLM sørger for målrettet vejledning for gruppen såvel som den enkelte, men eleverne bærer SELV ansvaret for udviklingen gennem personlig indsats, forberedelse, træning og aktiv deltagelse i klassen. SLM er "tourguiden", som sørger for alle udflugterne i det spændende sprogunivers, MEN eleverne bærer ansvaret for at komme "ombord på tourbussen" - at deltage aktivt i showet!! SLM kan/skal starte og stimulere processen, men kun eleverne kan skabe RESULTATER!

Aktuel aftale 2: Der vil fremover løbende være skriftlige opgaver, som udleveres via email, og som besvares via email indenfor den angivne tidsfrist. Afleveringer, som ikke kommer inden tidsfristens udløb bliver ikke vurderet. Alle elever sørger for dagligt at kontrollere deres email. Mailadressen, som skal anvendes til disse opgaver og al anden kommunikation vedr. tyskundervisningen er: SLMCTYSK@GMAIL.COM

Denne fremgangsmåde har flere ÅBENLYSE fordele:

 •   INGEN tidsspilde i timerne på flere ørkesløse forklaringer på på opgaver, som IKKE kan afleveres.
 •   Ingen glemte eller ulæselige papirer.
 •   Ingen systemer med 2 hæfter, som aflevers på skift.
 •   Hver enkelt kan lave opgaven uforstyrret og i eget tempo.
 •   Alle slipper for at huske på transporten af opgaver og løsninger.
 •   Rettelser vil ofte komme tilbage indenfor få timer.
 •   Kort sagt: Åbn opgaven, løs den, send den! Pling plang dynamolygte, så er den ged barberet. (max. 10 minutter!)

 

gå til forsiden

Send e-mail til web@slmconduct.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Copyright © 2007 SLM Conduct
Senest opdateret: 12. maj 2014