VOKALIAS
 

Niveau op Næste

 

Datoplan mm
Presse mm

Voksenkoret har eksisteret i ca. 30 år. Det er gennem årene langsomt blevet en vane at kalde koret ved dets administrative forkortelse - VOK, som derved nærmest er blevet korets navn. Med overgangen til et nyt administrativt regi har koret følt behov for at få et nyt navn eller en "drejning" af det gamle - et synonym - et alias. Således det nye navn et VOK-alias eller VOKALIAS.

 

Julekoncert i Grindsted Kirke  Opvarmning før koncert  Koncert på Det danske Bibliotek i Flensborg  Hygge efter koncert i Sydbank 2008

Koret synger som udgangspunkt 4-stemmigt -- sopran, alt, tenor, bas. Lejlighedsvis kan der dog såvel være flere som færre stemmer. Medlemmerne kan som udgangspunkt ikke læse noder, men selvsagt får noderne med årene større og større betydning for den enkelte. Der arbejdes med et blandet repertoire i såvel folkelige og verdslige som kirkelige genrer, men der lægges samtidig stor vægt på samværet, og at hver aften skal være en god aften. Der arbejdes i sæsonen frem imod et antal koncerter og nogle samarbejder med andre musikudøvere, såvel lokalt som længere væk - også i udlandet.

Dirigent fra denne sæson er Stig Løppenthin Møller, som i virkeligheden vender tilbage til koret, idet han også startede det for 30 år og ledede det i ca. 8 år. I øvrigt også under LOF. Pianist er Karina Holgersen - meget kendt og afholdt som festmusiker i området.

Der synges onsdag aften kl. 19.30 - 21.30 på Grindsted Gymnasium, og det forventes, at man kommer hver onsdag, så man ikke udsætter sine kor-kammerater for det "trælse" arbejde med evindelige "opsamlinger". Naturligvis KAN man blive forhindret, men så melder man afbud til protokolføreren eller dirigenten. Stabilt fremmøde - høj kvalitet.

Første gang var onsdag d. 3. september 2008.

Nye er meget velkomne til at komme og få en uforbindende snak og "prøve" at være med. Det er vigtigt, at komme straks fra starten, idet der netop i begyndelsen af sæsonen tages stort hensyn til opsamling- / indføring af nye medlemmer.

Vedhæftet kan du finde et dokument (som egentlig er udsendt til de "gamle" i koret, men som du også kan anvende):

Hvis du ønsker at få kontakt, så klik her og skriv din henvendelse)

Link til korets interne hjemmeside: http://groups.google.dk/group/vok-grindsted

Link til korets egen offentlige hjemmeside www.vokalias.dk

Email til koret - info@vokalias.dk

 

Du er også velkommen til at kontakte Stig Møller påinfo@slmconduct.dk eller 5116-9628 for yderligere info.

gå til forsiden

Send e-mail til web@slmconduct.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Copyright © 2007 SLM Conduct
Senest opdateret: 12. maj 2014